Hírek

Ingatlannal szemben támasztott követelmények falusi CSOK igénylése esetén

A falusi CSOK elvileg minden olyan ingatlan esetében igénybe vehető, amely a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik legalább egy 12 m2 hasznos alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, illetve ez utóbbi hiányában további, legalább 4 m2 alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel.

A gyakorlatban mégsem ilyen egyeszerű a helyzet. Tapasztalataink alapján a legtöbb problémát az okozza, ha az ingatlan tényleges státusza nincs összhangban a térképmásolattal.

Ingatlannal szemben támasztott követelmények CSOK igénylése esetén

CSOK igénylésénél nem elegendő, ha az ingatlan a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik legalább egy 12 m2 hasznos alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, illetve ez utóbbi hiányában további, legalább 4 m2 alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel. Ezen túlmenően kell, hogy legyen a házban fürdőhelyiség és WC.

Az alábbi közművekkel – melyek kialakítását falusi CSOK igénylés esetén elegendő 3 éven belül teljesíteni – CSOK igénylésnél már a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a lakóingatlannak:

  • közműves villamos energia szolgáltatással,
  • egyedi fűtési móddal,
  • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.


Támogatás igénylésénél probléma, ha a valóság és a térképmásolat nem egyezik?

Számos olvasói megkeresést kaptunk az elmúlt időszakban azzal kapcsolatban, hogy a CSOK, falusi CSOK kérelem benyújtását követő értékbecslés során különböző problémák merültek fel. A gondot szinte minden esetben az okozta, hogy az ingatlan tényleges és ingatlan-nyilvántartási státusza eltért egymástól.

Milyen eltérések lehetségesek a valóság és a térképmásolat között?

Gyakori eset, hogy az ingatlanhoz hozzáépítettek további helyiséget, teraszt lépcsővel, esetleg melléképületet, de ennek a térképmásolaton történő feltüntése elmaradt. Előfordult, hogy az ingatlan építése, bővítése engedély nélkül történt.

Banki álláspontok az ingatlan valós és ingatlan-nyilvántartásbeli eltérése esetén

A pénzintézetek szabályzata eltér fenti kérdésben. Van olyan hitelintézeti álláspont, mely szerint az ingatlannak csak azon része kerül felértékelésre, amely a térképmásolaton is feltüntetésre került. Amennyiben a CSOK, falusi CSOK jogosultságot a hiányosság nem érinti, úgy az ingatlan elfogadható, megfelelő.

Ezzel ellentétben több banknál szigorúbb feltételekkel találkozhatunk: elvárás, hogy az épület tényleges státusza és a térképmásolat összhangban legyen. A jogilag rendezetlen ingatlant több bank sem fogadja el, illetve jogi rendezetlenség esetén felülvizsgálatot kérnek bankon belül, ami meghosszabbítja a kérelem átfutási idejét.

Ha a térképmásolatról egy olyan melléképület, garázs hiányzik, amely független a főépülettől – fizikailag és funkcióját tekintve egyaránt – akkor nem feltétlenül ad ez elutasításra okot. Amennyiben esetleg egy épület engedély nélkül épült, akkor utólag fennmaradási engedélyt kell kérni. Ha engedéllyel történt az építés, használatbavételi engedély kiadására is sor került, csak az ingatlan-nyilvántartásbeli ügyintézés marad el, akkor földmérő közreműködésével be kell jegyeztetni az épületet a térképmásolatra.

Gyakorlati példák

Azok a bankoknál, melyek kizárólag jogilag rendezett státuszú ingatlant fogadnak el, nem várható a támogatási kérelem pozitív elbírálása, ha az ingatlan valós helyzete és a térképmásolat nem egyezik.

A kevésbé szigorú követelményeket támasztó hitelintézeteknél az alábbi eljárásra számíthatunk ilyen esetekben:

Példa I.

A megvásárolni kívánt ingatlanhoz egy szobát később építettek hozzá, ami nem szerepel a térképmásolaton.

Amennyiben a gyermekszám alapján előírt hasznos alapterületet adott szoba nélkül is eléri az ingatlan, úgy működhet a támogatás igénybevétele. (A hasznos alapterületre vonatkozó előírást falusi CSOK igénylése esetén elegendő a munkálatok végéig (maximum 3 év) teljesíteni, de ebben az esetben a költségvetést ennek megfelelően szükséges benyújtani.)

Példa II.

A kazán nem a főépületben, hanem a térképmásolaton fel nem tüntetett melléképületben található.

CSOK igénylésénél ez problémát jelent, hiszen már a támogatási kérelem benyújtásakor eleget kell tenni a fűtésre vonatkozó követelménynek, azaz elvárás, hogy a kazánház fel legyen tüntetve a térképmásolaton, hiszen az nélkülözhetetlen a főépület használatában.

Falusi CSOK esetén a támogatási kérelem benyújtásakor még nem feltétel a megfelelő fűtési mód. Ez tehát nem lenne kizáró ok, ha a benyújtott költségvetés tartalmazná a megfelelő fűtési mód kialakítását.

Példa III.

A főépület mellett található egy melléképület is, ami nem szerepel a térképmásolaton.

CSOK igénylésnél ez nem jelentene kizáró okot, ha maga a főépület feltüntetésre került a térképmásolaton és az ingatlan minden egyéb követelménynek megfelel.

Falusi CSOK keretén belül azonban van lehetőség melléképület felújítását is finanszírozni. Amennyiben költségvetésünk melléképület felújításának költségét is tartalmazza, akkor alapfeltétel, hogy a melléképület már a falusi CSOK kérelem benyújtásakor fel legyen tüntetve. Ha a költségvetés melléképület felújítását nem tartalmazza, úgy nem jelent problémát, ha az nem szerepel a térképmásolaton.

Példa IV.

Amellett, hogy a térképmásolaton több, építési engedély nélkül az épülethez hozzáépített helyiség sincs feltüntetve, a telek beépítettsége meghaladja a megengedett mértéket.

Azoknál a bankoknál, amelyek értékbecslés során csak azokat a helyiségeket veszik figyelembe, melyek a térképmásolaton szerepelnek, ez nem jár elutasítással abban az eseten, ha a térképmásolaton fel nem tüntetett helyiségek nélkül is teljesülnek a támogatott ingatlannal szembeni feltételek.

Ellenben ha e helyiségek nélkül az ingatlan nem teljesíti a CSOK, falusi CSOK követelményeket, akkor ez probléma. Ha a beépítés nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt és a beépítettség meghaladja a megengedett mértéket, akkor fennmaradási engedély sem adható ki, az illetékes építési hatóság bontást írhat elő.

Összegzés

Lakásvásárlás esetén nincs szükség térképmásolatra, de amennyiben családi házas jellegű ingatlant szeretnénk CSOK, falusi CSOK igénybevételével vásárolni, minden esetben célszerű összevetni a térképmásolatot az ingatlan valós helyzetével azért, hogy ne az adásvételkor vagy esetleg később, már a bankban értékbecslés során szembesüljünk fenti problémával. Ha az ingatlan tényleges státusza és a térképmásolat nem egyezik és ezzel tisztában vagyunk, célirányosan ahhoz a pénzintézethez nyújthatjuk be támogatási igényünket, ahol ez nem fog problémát okozni. Szakértőink segítségével megtalálhatják az adott helyzetnek megfelelő hitelintézetet!

Vissza a hírekhez

"Egy lakás értelme nem a bútorok,

hanem az érzés,

amely eltölti ott az embereket."

- Márai Sándor

Rólunk mondták